Fukting, vask og vending av oster

Fukting, vask og vending av oster.

Måten det blir tatt vare på skorpene på, har en dyp effekt på modningsprosessen og vedlikeholdet av et feilfritt ytre utseende. Ten sam ser nabierze